Registratie voor groepen

Om specifieke bezoekersgroepen –vb. leerlingen uit de tweede en derde graad, die een belangrijke doelgroep vormen- in de gelegenheid te stellen de Fusie-expo in ideale omstandigheden te bezoeken, wordt via een on-line registratiesysteem het aantal bezoekers per “slot” beperkt: een “slot” is een tijdsblok van ongeveer anderhalf uur waarbinnen een geregistreerde groep van bezoekers de expo exclusief voor zich kan reserveren (op de toevallige bezoekers na).
Bij voorkeur gaat het om groepen van méér dan 20 en minder dan 60 personen. Registratie voor een bepaald slot is gratis, maar er wordt gevraagd pas hiertoe over te gaan als men voldoende zeker is over het gekozen tijdstip van het bezoek. Wijzigingen achteraf zouden immers een domino-effect kunnen hebben op andere groepen.

Het registratiesysteem beoogt enerzijds een optimale toegankelijkheid van de diverse informatiepanelen en expo-opstellingen voor de geregistreerde groepen en laat anderzijds toe aan de expo-organisatie om in de gewenste begeleiding en bemanning te kunnen voorzien (gaande van actieve uitleg en begeleiding tot het beantwoorden van concrete vragen die rijzen tijdens het bezoek).

Ga naar de registratie voor de tentoonstelling